Algemene informatie

  • Intern reglement
    Door lid te worden van Woka Volley, verklaart u zich automatisch akkoord met het intern reglement hierbij gevoegd
  • Verklaring GDPR Toestemmingsformulier
    Met dit document geeft u Woka Volley de toestemming om uw gegevens te gebruiken overeenkomstig de bepalingen opgenomen in dit document